Dydaktyka – Informacje dla studentów

Info for students

blackboard

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/21
Office hours for students, winter semester 2020/21

Poniedziałek/Monday 12:30 – 14:30
pokój/room 234 A1

Wykłady/Lectures:
Teoretyczne podstawy spektroskopii dla studentów fizyki technicznej i optyki WPPT
Wstęp do optyki kwantowej dla studentów inżynierii kwantowej WPPT
Wstęp do fizyki kwantowej dla studentów optyki WPPT
Uwaga! W roku akademickim 2021/22 aktualne materiały kursów umieszczane są na ePortalu.